МЕНЮ

Връщане и рекламация

В Онлайн Магазин Галерия Ямелиеви всеки клиент закупил даден продукт има право до 14 дни след закупуването му да го върне обратно, без да посочва причина за това.

 

При връщане, замяна или рекламация на продукт клиента трябва да попълни ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ - Приложение No 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП и да го изпрати на електронен адрес office@dimibike.com

1. Върнатия продукт/и не трябва да е използван и да е в добър търговски вид (вида в който е получен от клиента) и имате право да го върнете в срок, не по-дълъг от 30 дни, считано от датата на получаването му.

2. Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането/връщането на продукта/ите до Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ 50, 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново, Галерия Ямелиеви.

3. Клиент има право да върне продукт, да замени продукт или да направи рекламация на продукт в гаранция само, ако пази разписка за прием на паричен превод, издадена от куриера. Тази разписка има силата на касов бон и задължително трябва да се приложи към върнатия продукт/и.

4. При рекламация клиентът връща продукта за негова сметка без наложен платеж и задължително с опция "Преглед". Ако установим, че проблема с продукта не е предизвикан от клиента, транспортните разходи ще му бъдат възстановени.

5. При връщане на продукт (и) сумата се възстановява по банков път. За целта клиентът трябва ни да предостави банкова сметка с име на титуляра на marchel@yameliev.com.

 

Алтернативно решаване на потребителски спорове

Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181п ЗЗП. Органите, признати за органи за АРС на територията на Република България, се одобряват със заповед на министъра на икономиката. АРС, в чийто обхват на дейност попадаме ние, е Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517.

Спорове могат да се разрешават и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

Copyright © 2021 Yameliev.com Всички права запазени. Интернет Маркетинг и Дизайн от Weberest.