Поръчай на: 0888254559

Утро с Две Лодки на Брега

Утро с Две Лодки на Брега
Утро с Две Лодки на Брега Утро с Две Лодки на Брега

Код: 191

655 лв

ГАЛЕРИЯ ЯМЕЛИЕВИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ;

Автор: Марчел Ямелиев

Размер на платното: 60/24см

Размер с рамка: 74/38см

Картината е в наличност

Топла утринна  светлина сфуматично показва телата на две току-що спрели на речния бряг лодки. Наситена с много нюанси гама подсказва за лятото и новия ден.

 

  • КАРТИНАТА Е НАЛИЧНА ВЪВ ВИДА,  В  КОЙТО Я ВИЖДАТЕ;  КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ КАРТИНАТА И ЩЕ СТАНЕТЕ СВИДЕТЕЛИ НА НЕОЧАКВАНИ ДЕТАЙЛИ;
  • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО МЯСТО- ХОЛ;  ДНЕВНА;  СПАЛНЯ;  ДЕТСКА; ТРАПЕЗАРИЯ;
  • ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАСЛЕНИ БОИ; НАЙ-ФИНОТО  ИТАЛИАНСКО   ПЛАТНО;
  • ПЕРФЕКТНА РАМКА И ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА АЛТЕРНАТИВНА  РАМКА ПО ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА КЛИЕНТА;

Дунав е дом на много растителни и животински видове. Речното корито е най-голямата заблатена територия в Европа. Тук е най-голямото количество тръстика в целия свят. В делтата на Дунав 1 700 km2 са обрасли с тръстика. Има и няколко вида водна лилия. Опесъчените места са покрити с трева „Стипа“. По поречието на реката се намират гори, където могат да се срещнат множество растения и животни. В гората Литя има дюни с дължина 250 метра и ширина 10 метра. Там някои дървета достигат 10 метра височина.

Срещат се и много животински видове. Значителен процент от световната популация от птици живее в териториите покрай реката. В делтата на Дунав плуват над 45 вида сладководна риба, от които Acipensednidae е застрашен вид. Известно е, че голям брой от популацията на европейския пор живее на островите по реката. Горите по поречието са дом също на някои редки видове влечуги. Единствено в резервата Сребърна гнезди световно застрашеният вид птица — къдроглав пеликан.

За информация или поръчки:

  • Обадете се на: 0888254559
  • Чат по Skype: yameliev.com
  • Изпратете email1 на: marchel@yameliev.com
  • Изпратете email2 на: marchel.yameliev@gmail.com

КАРТИНАТА СЕ НАМИРА В:

ВСИЧКИ | ПЕЙЗАЖ | НАТЮРМОРТ | КОМПОЗИЦИЯ | АБСТРАКТ | ЛОДКИ
Copyright © 2018 Yameliev.com Всички права запазени.